LinkedIn
2024
MotoBarometr
Nastroje w automotive w Europie
Wypełnij ankietę
Raport Exact Systems

Respondentami byli przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych, w tym OEM i Tier, a w szczególności inżynierowie ds. jakości, dyrektorzy zakładów, managerowie ds. jakości i produkcji. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od maja do lipca 2023.

Prawie
1000 respondentów
z 11 państw

flagi
211 respondentów z Polski, 761 z innych krajów

Badanie „MotoBarometr 2023. Nastroje w automotive w Europie” zostało przeprowadzone przez firmę Exact Systems na celowej próbie przedstawicieli firm z sektora automotive. Wśród nich znajdują się m.in. producenci samochodów, poddostawcy części i komponentów samochodowych Tier I i Tier II takich jak wycieraczki, szyby samochodowe, dachy, kolumny kierownicze czy elementy bezpieczeństwa.

4 grupy tematyczne
pytań
MotoBarometr2023
Nastroje w automotive w Europie
Pobierz MotoBarometr PDF
Raporty z ubiegłych lat
MOTOBAROMETR2022 (PL)
MOTOBAROMETR2021 (PL)
MOTOBAROMETR2019 (PL)
MOTOBAROMETR2018 (PL)
MOTOBAROMETR2017 (PL)
MOTOBAROMETR2016 (PL)