LinkedIn
0 Metryczka

0.3. Czego najbardziej obawia się Pana/Pani firma w perspektywie najbliższych 12 miesięcy?

Udostępniamy Państwu wyniki raportu MotoBarometr 2023 w formie online. Prezentowana opcja „Twój raport” umożliwia każdemu użytkownikowi na przegląd konkretnego pytania z możliwością wygenerowania wyników dla wskazanych krajów. Porównaj wyniki wg własnych potrzeb!

wdt_ID Kraj Spadającej liczby zamówień Wysokiej inflacji Wzrostu cen mediów tj. gaz, energia elektryczna, woda Wzrostu cen komponentów / surowców Opóźnień i trudności w łańcuchach dostaw Zmian prawno-podatkowych Problemów z płynnością finansową (np. zatory płatnicze, braku dostępu do finansowania) Wzrostu napięć geopolitycznych Presji płacowej ze strony pracowników Konieczności redukcji zatrudnienia Deficytu kadrowego Trudności w sprostaniu normom środowiskowym / związanych z ESG Niczego się nie obawiam Trudno określić
1 Polska 35 64 49 42 32 10 8 18 13 7 15 1 0 0
12 Francja 14 34 57 45 38 2 3 12 7 3 53 2 0 3
13 Niemcy 56 28 43 50 27 0 14 32 17 17 44 0 0 2
14 Rumunia 58 26 21 37 45 2 5 3 11 9 15 0 0 3
15 Portugalia 89 9 13 49 55 0 4 9 2 2 20 2 0 0
16 Belgia 61 23 34 56 57 0 2 3 7 0 25 0 0 2
17 Turcja 13 61 19 14 31 0 19 0 6 3 3 0 0 2
18 Hiszpania 98 15 2 75 54 0 0 2 0 6 17 2 0 0
19 Czechy 49 6 39 21 41 2 10 21 6 0 15 0 1 0
20 Słowacja 77 38 31 38 57 2 1 6 2 0 7 0 0 0
21 Węgry 68 59 38 47 29 1 14 10 17 0 13 0 0 0
MotoBarometr2023
Nastroje w automotive w Europie
Pobierz MotoBarometr PDF
Raporty z ubiegłych lat
MOTOBAROMETR2022 (PL)
MOTOBAROMETR2021 (PL)
MOTOBAROMETR2019 (PL)
MOTOBAROMETR2018 (PL)
MOTOBAROMETR2017 (PL)
MOTOBAROMETR2016 (PL)