LinkedIn
3 Kierunek 2035

3.1. Czy Pana/Pani firma prowadzi działalność lub badania w obszarze elektromobilności:

Udostępniamy Państwu wyniki raportu MotoBarometr 2023 w formie online. Prezentowana opcja „Twój raport” umożliwia każdemu użytkownikowi na przegląd konkretnego pytania z możliwością wygenerowania wyników dla wskazanych krajów. Porównaj wyniki wg własnych potrzeb!

wdt_ID Kraj Tak Nie Nie wiem
86 Polska 62 36 3
92 Francja 60 21 19
93 Niemcy 79 20 1
94 Rumunia 78 19 3
95 Portugalia 64 35 2
96 Belgia 92 5 3
97 Turcja 91 9 0
98 Hiszpania 77 23 0
99 Czechy 76 23 1
100 Słowacja 74 25 1
101 Węgry 62 33 5
MotoBarometr2023
Nastroje w automotive w Europie
Pobierz MotoBarometr PDF
Raporty z ubiegłych lat
MOTOBAROMETR2022 (PL)
MOTOBAROMETR2021 (PL)
MOTOBAROMETR2019 (PL)
MOTOBAROMETR2018 (PL)
MOTOBAROMETR2017 (PL)
MOTOBAROMETR2016 (PL)